Sporvejsfunktionærernes brancheafdeling i Århus

Sporvejsfunktionærernes brancheafdeling er en klub der har eksisteret i mange år, brancheafdeling har fungeret som en ”lille fagforening” i FOA Århus. Alle tjenestemandsansatte buschauffører ansat ved Århus Sporveje er medlem, siden er der også kommet overenskomstansatte til.

Mange af buschaufførerne betragtede brancheafdelingen som FOA, da det er de tillidsvalgte som også er valgt til bestyrelsen og som forhandler.

Der er ikke helt så mange medlemmer mere pga. alder når kollegaer stopper på arbejdsmarkedet, klubben fungerer nu mere som en arbejdspladsklub hvor kollegaer kan snakke arbejdsforhold samt have et socialt netværk.

Bestyrelsen indkalder medlemmerne til en snak, når skal laves forhandlinger med arbejdsgiver, som har indflydelse på arbejdsforholdene f.eks. Turnus – arbejdstidsaftalen, eller der måtte være behov for medlemmernes mening.

Medlemmerne er i centrum af klubben, det er dem som gør os tillidsvalgte stærke over for arbejdsgiveren. Hvis vi ikke står sammen kommer vi ingen vegne, også derfor er der ingen medlemmer der selv kan forhandle med arbejdsgiveren.