Generalforsamling i Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling

Tid:
Torsdag den 31. januar 2019, kl. 13.30 og 19.30
Sted:
FOA Århus, Christian X's Vej 56-58, 8260 Viby J.

Der er mulighed for at få en bid mad fra kl. 13 og 19 inden selve generalforsamlingen.

 

Kandidatforslag og indkomne forslag
Skal være bestyrelsen i hænde senest Torsdag den 17. Januar 2018. kl. 9.00 i TR-.postkassen på station Syd eller Nord, eller være fremsendt på mail-adressen: Mail@sporvejsnyt.dk
 
Konfirmationslegat
Traditionen tro, udtrækkes efter punkt 6. på formiddagens generalforsamling konfirmationslegatet. Der udtrækkes 1 pige og 1 dreng, hver får 500,- kr.
Ansøgninger til konfirmationslegatet kan afhentes hos din stationstillidsmand og skal være i FOA postkassen på stationerne senest torsdag den 17 januar 2019 kl. 9.00.

Tilmelding

Tilmelding gælder kun til spisning.

Generalforsamling 2019 i Brancheafdelingen

Kl. 13.30
Kl. 19.30