Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Torsdag den 26. september 2019, kl. 13.00 og 19.30
hos FOA Århus, Christian X's Vej 56-58, Viby J.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg 1 tillidsmand Station Nord (tjenestemand)
    Ingen kandidater ved opstillingsfristens udløb
  3. Nedlæggelse af Brancheafdelingen
    1. Brancheafdelingen nedlægges pr. 31.12.2020 og klubbens bestyrelse arbejder ud fra de nuværende love frem til nedlæggelsesdagen.
      Såfremt nedlæggelse godkendes, nedsættes kontingentet pr. 1.11.2019 til 5 kr. pr. måned.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Der er mulighed for at få en bid mad fra kl. 13 og 19 inden selve generalforsamlingen.